Afvalstoffenheffing

Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Tarieven

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

  • € 266,00 voor een éénpersoonshuishouden
  • € 355,00 voor een meerpersoonshuishouden
  • € 355,00 voor een recreatiewoning

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente Leeuwarden.