Wat is het?

Als u een tweede woning (bijvoorbeeld een recreatiewoning) of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in de ene gemeente tot uw beschikking hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente, betaalt u forensenbelasting. Hierbij is het niet van belang dat u daadwerkelijk aanwezig bent in de woning. Het feit dat u aanwezig kunt zijn, is voldoende.

Wat doen we met de opbrengst van de forensenbelasting?

De gemeente is belast met onder meer de aanleg en instandhouding van de wegen, brandweer, openbare verlichting, fiets- en wandelroutes en plantsoenen. Geen van deze taken is kostendekkend. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente voor elke inwoner een vergoeding om deze taken toch te kunnen uitvoeren. Voor de bewoners van tweede woningen ontvangt de gemeente echter geen uitkering. Omdat zij ook gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen, wordt van hen in de vorm van een forensenbelasting een bijdrage gevraagd.

Direct regelen

Aangifte van forensenbelasting kan via het aangifteportaal(externe link).

Tarieven

De belasting bedraagt per woning € 1.582,82

Meer informatie

Voor meer informatie over de Forensenbelasting kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14058 of per e-mail.

Wat moet ik doen?

U betaalt de forensenbelasting.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente Leeuwarden.