Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Direct regelen

Alle werkzaamheden op het gebied van gemeentelijke belastingen zijn door de gemeente Vlieland uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. Mocht u vragen hebben over de aanslag, een betalingsregeling willen aanvragen of bezwaar willen maken, dan moet u zich derhalve wenden tot de gemeente Leeuwarden. Dat kan per mail via het e-mailadres belastingen@vlieland.nl. Berichten verstuurd naar dit e-mailadres worden door medewerkers van de gemeente Leeuwarden gelezen.

U kunt ook bellen naar het 5-cijferige nummer 14058. U krijgt dan een medewerker van de gemeente Leeuwarden aan de lijn die u verder kan helpen.

Via de digitale belastingbalie kunt u zelf uw belastinggegevens inzien en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie moet u wel beschikken over een DigiD-code.

Digitale belastingbalie

Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

Extra informatie

Het is mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Informeer bij de gemeente of u hier voor in aanmerking komt. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u dan in de jaren erna geen belasting te betalen. En u hoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag voor kwijtschelding te doen.

Als u tijdelijk onvoldoende geld heeft en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u met de gemeente bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.