Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Direct regelen

Snel WOZ waarde opvragen?

WOZ-beschikking of taxatierapport opvragen?

  • Via mijnoverheid.nl kunt u uw WOZ-beschikking of taxatierapport opvragen.
  • Digid nodig!

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Bezwaar maken

Niemand wil teveel betalen. Logisch. Daarom is ‘gratis’ bezwaar maken tegen WOZ-waarden steeds populairder. Bureaus adverteren om dit ‘gratis’ voor u te doen. Echt gratis? Nee. Deze bureaus maken vaak gebruik van automatische bezwaarschriften. Hierdoor maken ze weinig kosten. Wordt de WOZ-waarde 10.000 euro lager, dan betaal je ongeveer 15 euro minder gemeentelijke belasting. Terwijl het No Cure- No Pay bureau minimaal 545 euro per toegekend bezwaarschrift ontvangt van de gemeente. Uiteindelijk betalen we daar dus allemaal aan mee. Jammer, want zelf bezwaar maken is gemakkelijk. En namens ons helpt de gemeente Leeuwarden u er namelijk ook graag (en gratis) bij!

Klopt uw waarde niet?

Bel met 14 058! De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast op basis van de informatie die wij hebben. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Bel ons via 14 058. We kijken er naar en blijkt inderdaad dat de hoogte niet klopt? Dan passen we dit direct voor u aan.

Komt u er telefonisch niet uit?

Komt u er met de gemeentelijke taxateur toch niet uit?  Dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken via de digitale belastingbalie.

Doe dit binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Een bezwaar kunt u zelf ook eenvoudig indienen met een kort briefje naar Team Belastingen gemeente Vlieland, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Meer informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.