Gebiedsteam

Gebiedsteam Vlieland

Heeft u vragen of problemen die te maken hebben met werk, inkomen, zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving en jeugdzorg? Neem dan contact op met het Gebiedsteam. Dit team is er om de ondersteuning en zorg voor u als inwoner van Vlieland overzichtelijk te maken en goed te regelen. Het Gebiedsteam kan u helpen bij het vinden van passende oplossingen voor problemen die te maken hebben met de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).

Waarvoor kunt u bij het Gebiedsteam Vlieland terecht?

U kunt bij het team terecht met vragen of problemen die te maken hebben met werk, inkomen, zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving en jeugdzorg. U hoeft daarvoor dus niet meer naar verschillende organisaties. De hulp is laagdrempelig en beschikbaar voor iedereen op Vlieland. Het Gebiedsteam heeft korte lijnen, kan snel handelen en eenvoudige zaken direct oplossen. Gaat het om een eenvoudige vraag, of is een eigen oplossing mogelijk, dan zorgt de medewerker van het Gebiedsteam dat u snel op de juiste plek het antwoord vindt. De eigen mogelijkheden en hulp van het eigen sociale netwerk zijn daarbij erg belangrijk. De bedoeling is om minder direct te denken aan de verstrekking van een voorziening en meer te zoeken naar een passende oplossing. Bij complexe problemen kan de medewerker de hulp inschakelen van de rest van het team  of helpen bij het leggen van contact met een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Centraal staat dus dat personen en gezinnen één vast aanspreekpunt hebben, ofwel: één huishouden, één plan, één hulpverlener.

Contact met Gebiedsteam Vlieland

Heeft u hulp nodig dan kunt u contact opnemen met de toegang tot het Gebiedsteam: bel met (0517) 380 357. Dit kan voor uzelf, maar ook voor iemand over wie u zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld een naaste.