Wat is het?

De gemeente Vlieland heeft een subsidieregeling beschikbaar voor inwoners van Vlieland voor het doen van kleine energiebesparende maatregelen aan de woning. Bijvoorbeeld voor kierafdichting, vervanging van een oude koelkast voor een koelkast A+++, of bijvoorbeeld een energieadvies.

De regeling is bedoeld voor iedereen die permanent een koop-, of huurwoning op Vlieland bewoont. De maximale bijdrage van de gemeente is € 80,- per woning. De subsidie is beschikbaar tot en met 31 december 2023.

Vergoeding van maximaal € 80,- per woning

Per permanent bewoonde woning op Vlieland, of het nu een huur- of koopwoning is, is een vergoeding van maximaal € 80,- beschikbaar van de gemeente. De genomen maatregelen moeten binnen de regeling vallen.  De kosten voor de genomen kleine maatregelen kunt u declareren bij de afdeling Duurzaamheid gemeente Vlieland door het aanvraagformulier in te vullen volgens de gestelde voorwaarden, en in te dienen op het gemeentehuis of te sturen naar info@vlieland.nl.

Het aanvraagformulier kunt u hieronder als pdf-bestand downloaden.

Welke kleine energiebesparende maatregelen komen voor een bijdrage in aanmerking? 

De subsidie kan worden verkregen voor de volgende maatregelen en diensten:

 • naad- en kierdichting
 • radiatorfolie
 • waterbesparende douchekop
 • stand-by-killer
 • LED verlichting
 • leidingisolatie 
 • elektrisch (inductie) koken
 • zuinige apparatuur (voorwaarde A+++ apparatuur)
 • pompschakelaar vloerverwarming (voorwaarde A-klasse energielabel)
 • waterzijdige inregeling CV installatie (erkende installateur)
 • doorstroomboiler
 • energieadvies
 • warmtescan woning
 • aanschaffen droogmolen

Op de website Duurzaam Bouwloket | Vlieland kunt u alle in aanmerking komende maatregelen, met een uitgebreide toelichting, nalezen.

Per huisnummer van een permanente bewoonde woning op Vlieland kan 1x de vergoeding aangevraagd worden. Zie de verdere procedure en voorwaarden in de uitvoeringsregeling.

Aanvraagformulier subsidie kleine energiebesparende maatregelen