Natuurlijk is het mogelijk om persoonlijk met één van de leden van het college van gedachten te wisselen. U kunt hiervoor een afspraak maken. Bij het maken van de afspraak wordt u gevraagd aan te geven over welk onderwerp u het collegelid wilt spreken, zodat de afweging gemaakt kan worden met welke portefeuillehouder u het beste kunt spreken.

Om een afspraak te maken belt u met het bestuurssecretariaat: (0562)452709 of 06 5286 2024.