Algemene Beschouwingen 31 oktober 2022

Hieronder vindt u de Algemene Beschouwingen van 31 oktober 2022 van de raadsfracties, hun visie op de plannen zoals die staan verwoord in de Programmabegroting 2023 van de gemeente Vlieland.