Voor ons ligt de concept begroting voor het jaar 2023.

Deze begroting is weer tot stand gekomen dankzij de ambtelijke organisatie van onze Gemeente. Deze organisatie heeft net als vele andere organisaties te kampen met onderbezetting en personeelswisselingen. Desondanks een document wat duidelijkheid verschaft: een prestatie.

Duidelijkheid leidt altijd toch weer tot vragen. Vragen van technische aard en ook met politieke lading. Politiek, dat is de reden van bestaan van de gemeenteraad, verkiezingen en het totale democratische proces op lokaal niveau. 

Democratische processen worden regelmatig overruled door beslissingen elders genomen in de wereld. Denk aan de nieuwe oorlog in Oost Europa,  77 jaar na de bevrijding van ons land dank zij de geallieerde troepen. Denk aan de vluchtelingen op drift naar onze wereld; ook Vlieland zal een rol moeten spelen in de opvang, hoe beperkt dan ook.  Deze maanden overschrijdt het inwonertal van ons land de 18 Miljoen; het wordt druk in Nederland en daarmee ook op Vlieland…..

De begroting: het doornemen van de concept begroting leidde tot 44 vragen vanuit het ABV: veel van deze vragen zijn als technische vraag beantwoord en verduidelijkt, waarvoor dank.

De begroting laat steeds een aantal onzekere factoren open: de uitgaven kant is redelijk voorspelbaar; de inkomstenkant is altijd weer onzeker: de bijdragen vanuit het Rijk staan steeds weer onder druk en blijven onzeker; Ook het bedrag aan inkomsten zoals de Toeristenbelasting is onzeker.

Vlieland is een kleine gemeenschap met meer dan 80 stichtingen en verenigingen. Uit de antwoorden blijkt dat er 35 stichtingen en verenigingen gesubsidieerd worden vanuit de gemeente; hebben al deze rechtspersonen een resultaatverplichting ? Het zou goed zijn alles naar waarde te wegen; bodemloze putten zijn er genoeg binnen onze gemeente; denk aan de grote investeringen nodig om de damwanden van de aanloophaven in goede staat te brengen en te houden en om de noodzakelijke verbeteringen van het zwembad door te voeren.

Zo zijn er meer financiële risico’s:  denk aan het bezoekerscentrum “De Noordwester”. Denk aan de begrote bijdrage aan sport en cultuur van een totaal welke de 7 Ton overschrijdt.

Denk aan de verduurzaming van ons eiland; het blijft nodig alle mogelijke subsidies bij elkaar te harken, daarvoor hebben wij het Waddenkantoor nodig; en ook dat kost genoeg. 

Denk aan de concrete opdracht om over 2 maanden na vandaag het gemeentehuis te voorzien van een Energielabel C, minimaal. Zo niet, kan dit huis worden gesloten, of we krijgen een boete, welke kan oplopen tot meer dan € 80,000,- maximaal. Er is geen onderscheid tussen kantoren van bedrijven of de overheden.

Het sociaal domein is voor risico van de Gemeente Vlieland: gezondheid en ziekte zijn moeilijk te voorspellen. Een paar tegenvallers en de gemeentelijke reserve is weg. Het risico stijgt, de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Vlieland is vrij hoog.

Andere risico’s waren de afgelopen dagen zichtbaar aan de Postweg: de continuïteit van de noodstroomvoorziening bleek in gevaar: alle dieselbrandstof moest worden afgevoerd met tankauto’s wegens kwaliteitsproblemen. Gelukkig komt deze actie niet ten koste van onze Gemeente.

Vlieland, een kleine gemeente met een groot oppervlakte en meerdere organisaties die het bevoegd gezag vertegenwoordigen binnen hun eigen specialiteit: soms een bestuurlijke kluwen: voor onze nieuwe Wethouders een uitdaging.

Namens het ABV zijn verheugd dat U er bent. Welkom !