Bij het (enige) tankstation van Vlieland is sinds kort alleen nog maar biobrandstof te verkrijgen. De levering op Vlieland is vanaf deze maand door de brandstofleverancier, Veenema Energy BV, uitgebreid met diesel met de naam HVO100. Een brandstof die volledig gemaakt is uit biomateriaal, dus geen fossiele brandstof met bijmenging met biobrandstof.

HVO100 is een biobrandstof geschikt voor alle dieselmotoren. Omdat HVO100 hernieuwbaar is, is de CO2 impact van deze diesel veel kleiner dan van fossiele diesel. Hierdoor wordt circa 80 tot 90 % minder CO2 uitgestoten dan bij conventionele diesel. 

Verschillende partijen hebben aangegeven de HVO100 diesel te gaan gebruiken, waaronder de gemeente. Op het moment van schrijven was HVO100 ongeveer 9 cent duurder dan HVO7.

Door HVO100 diesel te gaan gebruiken zal de CO2 voetprint van Vlieland een stuk kleiner worden. 

Op de foto wethouder Roel de Jong en Hielke Sinia, accountmanager bij Veenema Energy.