• Functie: Gemeentesecretaris / algemeen directeur
  • Telefoonnummer: (0562) 452709
  • E-mailadres: a.idema@vlieland.nl

Nevenfunctie: (onbezoldigd) secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden van Boswijk