Het opruimen, verwijderen of slopen van een bouwwerk met asbest mag alleen onder strikte voorwaarden. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht kan u hierover informeren.  

Asbestbevattend afval van particulieren moet in voor asbest goedgekeurde zakken worden aangeboden op de Milieustraat. De zakken zijn in verschillende groottes en tegen kostprijs op de Milieustraat verkrijgbaar. Informatie over de afgifte kunt u verkrijgen bij de opzichter gemeentewerken. Het inleveren voor huishoudens is gratis, voor bedrijven geldt het vastgestelde tarief. Huishoudelijke apparaten die asbest bevatten (bijvoorbeeld kookplaten, broodroosters e.d.) kunnen ook op de Milieustraat worden aangeboden.