IN BEWERKING

De auditcommissie

  • onderhoudt contacten tussen de gemeenteraad en de accountant;
  • onderhoudt contacten tussen de politiek en de ambtelijke organisatie over de jaarrekening;
  • adviseert de gemeenteraad over de opdracht aan de accountant;
  • adviseert de gemeenteraad over de omgang met de jaarrekening en de rapportering daarover door de accountant;
  • coördineert de onderzoeken van de accountant, de financiële onderzoeken door het college en de onderzoeken van de Rekenkamer

Leden van de auditcommissie

nog niet bekend