Op Vlieland kan de begrafeniscommissie (BCV) u helpen na het overlijden van een dierbare. De commissie bestaat uit vrijwilligers die u met raad en daad bij kunnen staan.

Wat kunnen zij voor u regelen?

 • Het aangifte doen bij de gemeente van het overlijden
 • De toestemming van de gemeente verkrijgen voor de begrafenis of crematie
 • Het beschikbaar stellen van de opbaarruimte in het nieuwe welzijnsgebouw in Boswijk.
 • Het organiseren van de begrafenis op Vlieland inclusief
  • het contact met de gemeente over de begraafplaats, de datum van de uitvaart en het luiden van de klok
  • het gebruik van het kerkgebouw (of elders) voor de uitvaartdienst
  • het begeleiden van de begrafenisstoet
  • het organiseren van dragers voor de kist en de bloemen
  • hulp bij het bestellen van rouwkaarten
  • het organiseren en begeleiden van de condoleancebijeenkomst

U neemt zelf contact op met de gemeente over het plaatsen van een grafmonument.

Uitvaart buiten Vlieland

Voor een uitvaart aan de vaste wal kan de begrafeniscommissie u helpen de eerste zaken op het eiland te regelen, tot en met het vervoer van de overledene per veerboot naar Harlingen. 

Contact