Belastingtarieven 2024

Hier lees je (bijna) alle tarieven van de gemeentelijke belastingen 2024 bij elkaar in één overzicht.

Onroerende zaakbelasting

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 1. de gebruikersbelasting: 0,20314%
 2. de eigenarenbelasting
  • voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,06616%
  • voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,21419%

Afvalstoffenheffing

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor:

 1. een éénpersoonshuishouden: € 266
 2. een meerpersoonshuishouden: € 355
 3. een recreatiewoning: € 355

Reinigingsrechten

Riool- en waterzorgheffing

Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt voor:

 1. elke eenheid afvalwater (van 50 m3, of een gedeelte daarvan) € 57,88 per eenheid van 0 tot en met 300 m3
 2. elke eenheid afvalwater (van 100 m3, of een gedeelte daarvan) € 115,76 per eenheid van 301 tot en met 1000 m3
 3. elke eenheid afvalwater (van 1000 m3, of een gedeelte daarvan) € 1.152,42 per eenheid van 1001 m3

Toeristenbelasting

Het tarief ter zake van het houden van verblijf tussen 7.00 uur en 23.00 uur op de dag van aankomst bedraagt € 2,20.

Het tarief ter zake van het houden van verblijf met overnachten, op de dag(en) na de dag van aankomst bedraagt € 2,20.

Watertoeristenbelasting

De belasting bedraagt € 2,20 per persoon, per etmaal of een gedeelte daarvan.

Forensenbelasting

De belasting bedraagt per belastingjaar, per woning € 1.582,82

Lijkbezorgingsrechten

Kosten

 • Nieuw graf 20 jaar                                                 € 781,48
 • Verlengen grafrechten 10 jaar                                € 390,74
 • Huur urnennis voor 10 jaar:                                   € 390,74

Eenmalige kosten:

 • Kosten delven graf                                                  € 390,74
 • Klokluiden en gebruik baar en graflift                    € 195,32
 • Bijzetten van de urn inclusief plaat voor urnennis € 318,14

Precariorechten

De belasting bedraagt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond per kalenderjaar per m2: € 58,29.

Hondenbelasting

De belasting bedraagt per belastingjaar:

 1. voor een eerste hond                         €   86,71
 2. voor iedere volgende hond               € 134,58