Bericht van burgemeester Michiel Schrier 19 augustus 2023

Aangepast:

Twee gezichten

Vorig jaar schreef ik een blog over de mooie zomer die we toen hadden. Misschien wel té mooi, schreef ik toen, als je kijkt naar de verandering in het klimaat. Dit jaar is het weer een stuk wisselvalliger. Een droog voorjaar en daarna een hoop regen. Dat is dan wel weer goed voor de grondwaterstand, maar minder voor het toerisme.

Ook wat betreft incidenten op het eiland is het geen stabiele zomer jammer genoeg. De teller staat inmiddels op één zware mishandeling, twee zedenzaken en drie kluiskraken. Zaken waarvan u het met mij eens bent dat deze nergens, maar zéker niet op Vlieland thuishoren. Ook de politie ziet de stijging van het aantal misdrijven, zoals u verderop kunt lezen. Volgens mij kunnen en moeten wij dit als eilander samenleving níet accepteren.

Dat vraagt wel wat van iedereen. Van de ondernemers om een veilige werk- en woonplek te creëren voor de vaak jonge medewerkers die op het eiland komen werken. Vlieland moet een fijne plek zijn om je te ontwikkelen en ervaringen op te doen. Maar daarnaast doe ik, net als de politie, ook de oproep aan u als inwoner om informatie te delen over zaken die echt niet door de beugel kunnen. Dat kan desnoods ook anoniem! Zie hiervoor de informatie verderop in deze nieuwsbrief.

Het is niet altijd makkelijk om op te groeien of te leven in een kleine gemeenschap. Als gemeente zien wij dat en we willen hierbij graag helpen. Helpen bij het creëren van die veilige omgeving en helpen bij het ontwikkelen van genoeg activiteiten voor onze jeugd. Maar als gemeente kunnen wij alleen helpen binnen de kaders van de wet. En wij kunnen niet wegkijken van crimineel gedrag. Gedrag van individuen dat ook druk legt op relaties tussen mensen op dit eiland.

In het informele circuit bereiken ons signalen dat bijvoorbeeld bekend is wie verantwoordelijk is voor de mishandeling. Vriendschappen en relaties staan hierdoor onder spanning. Mensen weten intuïtief wat door de beugel kan en wat niet. Maar zonder deze informatie kan de politie niet optreden en kan de gemeente niet investeren in de samenleving. Als overheid kunnen wij niet voorbij gaan aan crimineel gedrag en het bedekken daarvan. Wij moeten áf van deze schaduwkant die een kleine gemeenschap ook kan hebben. Waar ongewenst gedrag kan blijven bestaan. Gedrag dat schadelijk is voor ons allemaal als samenleving en voor de goede naam van ons eiland. Dat moeten wij niet accepteren.

Waar wij in positieve zin als gemeenschap toe in staat zijn lieten de twee branden de afgelopen week zien. Ondanks brand in een transformatorstation, met als gevolg een grote stroomstoring, kon uiteindelijk de halve marathon wel doorgaan. Op dinsdag woedde er een grote brand in Eureka en ook hier schaalde de veiligheidsregio op naar GRIP1. Onze brandweer kwam snel in actie en werd geholpen door defensie, de KNRM en eilanders. De medische helikopter vloog naar het eiland om stand-by te staan en er kwamen extra brandweermensen naar Vlieland, net als een brandweerwagen met hoogwerker uit Harlingen die door de inzet van een extra boot van rederij Doeksen naar het eiland kon komen.

De gemeente was aan zet om de bevolkingszorg te regelen en de gasten uit Eureka onder dak te brengen. Dat hadden wij nooit kunnen doen zonder de hulp van de mensen bij WestCord Seeduyn, de VVV en iedereen die een slaapplaats heeft aangeboden. Dank hiervoor! Ook dank aan bakkerij Westers die broodjes verzorgde voor de hulpdiensten tijdens het incident en voor de getroffenen een dag later. Verder iedereen bedankt die heeft meegeholpen bij de bestrijding van de brand en de opvang van de gedupeerden: de vrijwilligers van de brandweer en hulpverlening, ook van de wal, Defensie, medewerkers van de gemeente, de huisarts, ondernemers, eilanders en Rederij Doeksen. Dan kun je als burgemeester alleen maar trots zijn.

Michiel Schrier