Beste Vlielanders,

De feestdagen rondom kerst zijn gebruikelijk een periode van warmte en bij elkaar zijn. Ook kijken we terug op het afgelopen jaar en maken we de balans op. Een jaar met verdrietige gebeurtenissen en positieve ontwikkelingen. Soms in evenwicht, maar ook met uitschieters naar boven en beneden.

Om te beginnen wil ik alle mensen die een familielid of dierbare hebben verloren dit jaar veel sterkte toewensen deze donkere dagen. Het was mooi om te zien dat rondom deze overlijdens ook de kracht van Vlieland naar boven kwam. Dat zagen we bij de begrafenis van Jelle Kikstra waarbij zijn KNRM nadrukkelijk aanwezig was. Of bij de rouwstoeten die door de Dorpsstraat liepen en inwoners op gepaste wijze een laatste groet brachten. Ook het overlijden van onze eigen historicus Jan Houter bracht een indrukwekkende hoeveelheid mensen van Vlieland en ver daarbuiten op de been. Iedereen die begraven wordt op Vlieland krijgt deze vorm van diep respect. Heel bijzonder.

Aan de andere kant van de weegschaal stonden wat mij betreft de bijzondere (eilander) tradities die dit jaar weer zonder beperkingen konden worden gevierd. Van Koningsdag met de aubade en het zonschieten tot de intocht van Sinterklaas en het opkleden. Wat mij betreft hebben deze gebeurtenissen corona glansrijk overleefd en dat is zeker te danken aan alle vrijwilligers, jong en oud, die hier veel tijd en energie in hebben gestoken. Heel veel dank hiervoor.

Afgelopen jaar is ook de Boswijk geopend en de Vliestroom. Daarmee zijn mooie stappen gezet om iedereen een leven lang te kunnen laten wonen op Vlieland. De Vliestroom wordt ook steeds meer een gezellige plek om elkaar te ontmoeten. Ik wil iedereen van harte uitnodigen om eens langs te komen op een koffiemiddag of bij een activiteit. Het is er warm en gezellig en aan te raden als u de thermostaat thuis lager heeft moeten zetten vanwege de hoge kosten van energie en levensonderhoud. Wees welkom.

Met elkaar zorgen we ervoor dat Vlieland een mooie gemeente blijft waar het prettig wonen is. Als gemeentelijke organisatie werken ook wij hier hard aan. Gelukkig weer met een voltallig college zodat we stappen kunnen zetten om het programma van de raad uit te voeren. Maar zonder al onze (ondernemende) inwoners kan de gemeente dit niet bereiken. Heel veel dank dan ook voor iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor Vlieland. Ik wens iedereen goede feestdagen en denk om elkaar.

Michiel Schrier,
burgemeester