Veteranendag

Op zaterdag 24 juni is het de Nederlandse Veteranendag.

Het symbool dat bij deze dag hoort is het dragen van een witte anjer.

Deze dag is bedoeld om de meer dan 100.000 veteranen erkenning en waardering te geven voor het werk dat zij vaak in heel moeilijke omstandigheden hebben moeten doen met gevaar voor eigen leven. Dat deden zij voor vrede en veiligheid op vredemissies over de hele wereld. Niet alleen voor de vrede in Nederland maar ook voor bescherming van de lokale bevolking elders. Niet zelden nemen zij de ervaringen uit die oorlogsgebieden mee naar Nederland om die hier voor zichzelf een plek te geven.

Volgens Joost van Bommel, zelf veteraan, telt onze gemeente op dit moment dertien veteranen die als dienstplichtige of beroepsmilitair hebben gediend in de volgende landen: Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië, Kroatië, Afghanistan, Irak en Jordanië. Althans van deze mensen weet hij het. Het zouden er ook meer kunnen zijn. Het is namelijk niet zichtbaar of iemand veteraan is. Het kan zomaar die mevrouw of meneer zijn die voor u staat bij de supermarkt. Juist daarom is het belangrijk dat wij aandacht besteden aan deze dag. Het is belangrijk om stil te staan bij hun inzet voor onze vrede en veiligheid, bij wat zij hebben meegemaakt en wat hen gevormd heeft. Dat verdient respect en aandacht en daarom wil ik al onze Vlielandse veteranen bedanken voor hun inzet.

Michiel Schrier, burgemeester