Overlast jongeren

Feestende groepen jongeren, zowel van Vlieland als van de wal, hebben deze zomer ’s nachts veel overlast veroorzaakt. Op en rond het Vuurboetsduin maar ook rond de ijsbaan, sporthal Flidunen en op het strand.

Jammer genoeg bleef het niet altijd bij feesten, maar was er naast geluidsoverlast ook sprake van vernielingen, overmatig drankgebruik en vechtpartijen. Ook bleef er vaak veel vuil en rommel achter, zoals gebroken glas.

De coronamaatregelen die door het kabinet zijn opgelegd hebben er voor gezorgd dat er voor de jeugd soms weinig te beleven valt op Vlieland en dat ze op zoek gaan naar eigen vertier. Dat geldt niet alleen voor Vlieland, dit zien we ook terug in andere delen van het land.

Maar niet alle vormen van overlast kunnen hieraan worden toegeschreven. Laat staan dat het hiermee kan worden goedgepraat.

Het is belangrijk om, als u overlast ervaart, meteen het algemene meldingsnummer 0900 8844 van de politie te bellen, zodat er direct kan worden opgetreden.

Ik heb regelmatig contact over de overlast met de lokale politie. Zij proberen hier binnen de mogelijkheden die zij hebben tegen op te treden. Het zal echter duidelijk zijn dat het soms lastig is om met enkele politieagenten iets uit te richten tegen groepen van soms honderden feestvierders. Op Vlieland kan nu eenmaal niet 1-2-3 versterking worden opgeroepen op het moment dat een situatie uit de hand loopt.

Het aantal politieagenten dat nodig is is in het hoogseizoen altijd groter dan in het voor- en naseizoen. Al jaren moet er daarom in de zomer een beroep worden gedaan op gedetacheerden van de wal. Daarbij wordt altijd geprobeerd om agenten naar het eiland te halen die al bekend zijn op Vlieland. Dat lukt niet altijd.

De Friese Waddeneilanden proberen er gezamenlijk voor te zorgen dat de capaciteit in de zomer, of liever nog de structurele formatie op de eilanden, wordt uitgebreid. Het besluit hierover wordt meestal genomen door de regionale korpsleiding. Deze zal hier echter keuzes in moeten maken want er zijn veel gemeenten in het noorden die zitten te springen om extra politie.

Ook hierom is het belangrijk om bij overlast het algemene meldingsnummer 0900 8844 te bellen. Deze meldingen worden meegenomen om de sterkte van de politie op het eiland te toetsen. Meldingen de volgende dag of direct aan een agent op Vlieland tellen hierin niet mee.

Dit alles betekent niet dat er geen actie wordt ondernomen.

Afgelopen week is er door de gemeente en politie een gezamenlijke brief verzonden aan de ouders/verzorgers van jeugdige Vlielanders die bij de politie bekend staan als de veroorzakers van een deel van de overlast. Het gaat daarbij niet om een laatste waarschuwing aan de jeugd maar om de aankondiging dat er per direct een zerotolerancebeleid is ingevoerd. Bij overlast zullen de overlastplegers meteen worden bekeurd of aangehouden.

Nu het einde van de vakanties in zicht is verwacht ik dat de huidige overlast snel zal afnemen. Als gemeente gaan we al in een vroeg stadium met politie en horeca in gesprek om te kijken hoe de overlast volgende zomer beperkt kan worden. Gelijktijdig zal ik mij in mijn rol als burgemeester blijven inspannen om de politiecapaciteit op Vlieland, zeker in het hoogseizoen, uit te breiden.

Michiel Schrier, burgemeester