Bericht van burgemeester Michiel Schrier 4 november 2023

Aangepast:

Kiezen

Deze keer een column met het onderliggende thema ‘kiezen’. Een mooie verbinder om een aantal onderwerpen te kunnen behandelen. Het zal geen verrassing zijn dat ik begin met de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. De gemeente heeft een aantal weken geleden het verkiezingsbord geplaatst aan de Lutinelaan. Volgens mijn weten heeft nog geen enkele partij iets geplakt. Als we kijken naar de opkomst bij lokale en regionale verkiezingen dan scoren we vaak net hoger dan gemiddeld. De bereidheid om te stemmen is er dus zeker op Vlieland, het actief worden voor een politieke partij lijkt er minder te zijn. De laatste opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen was zelfs boven de honderd procent. U begrijpt al dat badgasten een rol hebben in dit percentage. Een leeg verkiezingsbord vraagt natuurlijk aandacht voor de aankomende verkiezingen. In andere gemeenten is dit probleem ondervangen door borden te plaatsen waarop alle partijen staan. Een idee waar we zelf misschien ook over na moeten denken. Je stem uitbrengen is een belangrijk recht en dat moeten we zoveel mogelijk ondersteunen naar mijn mening.

Deze week een jaar geleden werden de wethouders door de raad in hun functie gekozen. Daarvoor had een selectiecommissie vanuit de raad een voordracht gedaan uit een groot aantal kandidaten. Het werken met externe wethouders is een gevolg van het werken met een raadsakkoord. Dat laatste had misschien niet de eerste voorkeur bij alle partijen, maar het vormen van een coalitie is na meerdere pogingen gestrand. Wat mij betreft heeft dit heel goed uitgepakt! Roel de Jong en Marieke Vellinga voeren met enthousiasme de speerpunten van het raadsakkoord uit. Zowel in het college als in de raad. Knap hoe zij zich ingewerkt hebben in de materie en onze samenleving. Zonder in te gaan op het verleden zie ik dat de raad en college elkaar steeds beter kunnen vinden. Gelukkig maar, want daardoor kunnen de belangrijke besluiten voor Vlieland worden gemaakt.

Een derde onderwerp binnen het thema ‘kiezen’ kwam uit een nieuwsbericht dat ik afgelopen week las van Omrop Fryslân. Op Vlieland was provinciaal het laagste percentage mensen dat een keuze had gemaakt in het donorregister. Slechts 63 procent had een keuze opgegeven. Landelijk zijn Amsterdam en Diemen hekkensluiters, zij deden het nog slechter met 62 procent. In het zuiden van onze provincie ligt het percentage op 76 procent en een drietal gemeentes in Nederland komt zelfs tot 81 procent. De Wet op Orgaandonatie is in 2020 veranderd: als je niet aangeeft dat je géén orgaandonor wilt worden, wordt automatisch aangenomen dat je geen bezwaar hebt. Maar er wordt altijd vooraf met nabestaanden overlegd over wel of geen orgaandonatie. Daarmee stelt u nabestaanden misschien voor lastige keuzes in een toch al moeilijke situatie. Door registratie in het donorregister maakt u zelf deze keuze. Ik hoop natuurlijk dat u zich beschikbaar stelt als donor, want daarmee kunnen we hoop geven aan mensen die wachten op een orgaan. Ik snap dat niet iedereen er zo over denkt. Leg dat dan zelf duidelijk vast, anders staat u als ‘geen bezwaar’ in het register en maakt u het nabestaanden onnodig moeilijk.