11 juni 2022

Eigenlijk is het ongebruikelijk dat de burgemeester een stukje schrijft over de coalitieonderhandeling. Als burgemeester sta je namelijk boven de partijen en heb je een zekere afstand tot dit proces.

Als voorzitter van de raad zie ik dat het vormen van een nieuwe coalitie lastiger blijkt dan ik van te voren had ingeschat. De verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen laten namelijk veel meer overeenkomsten zien dan verschillen. Helaas is de praktijk weerbarstiger heb ik ervaren.

Een eerste formatiepoging tussen Lijst Fier en NLV, onder leiding van Tom van Mourik, is gestrand. Johannes Kramer heeft daarna gekeken welke kansen er zijn voor een stabiele coalitie. Hij constateerde het volgende: ‘Er is onbegrip en irritatie over en weer over de wijze waarop de ander politiek bedrijft. Mijn indruk is dat grote onderlinge inhoudelijke verschillen nagenoeg afwezig zijn waardoor het persoonlijke al gauw politiek wordt.’. Inmiddels zijn Lijst Fier en het ABV aan het onderzoeken of zij een coalitie kunnen vormen met ieder een externe wethouder. De vorming van dit college staat, door omstandigheden, nu even stil.

U merkt waarschijnlijk wel dat ik mij hier niet in detail uitlaat over achtergronden en details. Het is niet mijn rol of taak om dit te doen. Deze openbaarheid en transparantie ligt bij de partijen zelf en journalisten die de politiek controleren. Wel volg ik het proces met grote belangstelling en geef ik gevraagd en als ik dat nodig vind, vanuit bijvoorbeeld integriteit, ook ongevraagd advies.

Het gevolg van dit alles is dat er nu nog maar een college van één persoon is: de burgemeester. Natuurlijk is er altijd een fase na verkiezingen dat er weinig beleid wordt gemaakt. Het college is dan demissionair, maar met het verdwijnen van de wethouders verdwijnt alle politiek uit een college. De verantwoording over het gevoerde beleid (jaarrekening) en beleid bedenken naar de toekomst (kadernota) valt nu allemaal onder de burgemeester. In mijn ogen is dat een situatie die raadsleden niet lang kunnen laten voortbestaan. Ik heb het ook al in de Leeuwarder Courant gemeld en doe mijn oproep nogmaals hier: ‘gemeenteraad herpak je en kom tot een stabiele situatie om de komende vier jaar de goede dingen te doen. Daarvoor bent u gekozen.’

Michiel Schrier, burgemeester