Beste Vlielanders,

Twee weken geleden dachten we nog met wat improviseren zaterdag 4 december toch een Sinterklaasfeest te kunnen vieren, met een optocht door het dorp en aansluitend opkleden buiten in de Dorpsstraat. Helaas zagen de organisatoren zich vorige week toch genoodzaakt om deze festiviteiten weer af te blazen omdat Corona opnieuw de overhand heeft. Wij begrijpen dit besluit als gemeente, maar vinden het ontzettend jammer.

Onze mooie traditie “opkleden”, maar ook heel veel verenigingsleven staat wederom op een laag pitje en dat is best zorgelijk, want pakken we dat straks “in het nieuwe normaal” allemaal wel weer op? Blijven onze verenigingen allemaal op de been en wat kan er straks weer? De tijd zal het leren, maar ik vertrouw erop dat we met elkaar ook leuke oplossingen kunnen bedenken.

Ondertussen gaan we eerst allemaal voor een boosterprik. Dat moet er dan in ieder geval voor zorgen dat we niet massaal ziek worden en zo goed mogelijk beschermd zijn tegen nieuwe varianten. Op Vlieland hebben mensen van 60 jaar en ouder hiervoor een uitnodiging gekregen. Hoe het voor de jongere groep georganiseerd gaat worden, daarvan houden we u op de hoogte.

Gelukkig gaan de werkzaamheden op Vlie gewoon door. De bouw van Boswijk ligt nog steeds op schema, de woningen zijn vóór de kerst wind- en waterdicht. Op Stortemelk wordt druk gebouwd aan de nieuwe kampwinkel en personeelshuisvesting en langs de Noordzeeduinen is begonnen met de renovatie van het fietspad en met de natuurmaatregelen van Staatsbosbeheer. Er gebeurt weer veel!

In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen hadden gezamenlijk een politiek café met een pubquiz georganiseerd met als doel mensen te interesseren voor de gemeentepolitiek. Het café gaat helaas niet door, maar voor de continuïteit van ons gemeentebestuur zou het goed zijn als er ook weer nieuwe Vlielanders in stappen om ons eiland te besturen. Want van buitenaf lijkt het misschien of het allemaal vanzelf gaat, maar dat is schijn. Zaken als een school, ouderenzorg, het bouwen van woningen enzovoorts gaan echt niet vanzelf. Dit wordt door de gemeenteraad voorbereid en mogelijk gemaakt. En  voor de toekomst zijn er nog grote uitdagingen om ons eiland leefbaar te houden.

Bent u of ben jij geïnteresseerd om zelf aan de knoppen te draaien? Neem dan eens contact op met één van de politieke partijen en bestuur mee!

Geef elkaar de ruimte (1,5 meter) en blijf gezond!

wethouder Dick Visser