Een goed begin is het halve werk

De kerstspullen zijn weer opgeborgen, de naalden van de kerstboom opgeveegd en het nieuwe jaar alweer twee weken oud! Ik hoop dat iedereen een mooie kerstperiode heeft gehad en het nieuwe jaar goed is begonnen.

Voor mij was het een mooi moment om even terug en vooruit te kijken. Alweer twee maanden aan de slag als wethouder! De eerste weken zijn voorbij gevlogen en langzamerhand leer ik, samen met mijn gezin, het eiland steeds beter kennen.

Dat vraagt veel kennismaken met mensen, maar ook inlezen: wat gebeurt er al, welke afspraken zijn al gemaakt en waar is behoefte aan? Er wordt al ontzettend veel gedaan op het eiland. Er wordt ondernomen, gezorgd, geregeld. Maar er zijn ook nog veel wensen voor de toekomst. Genoeg te doen dus!

De komende tijd gaan we daarom hard aan de slag. Onder andere met het nieuwe toeristisch beleid: hoe houden we een goede balans tussen gastvrijheid en leefbaarheid en hoe zorgen we ervoor dat iedereen profijt heeft van het toerisme op Vlieland? De antwoorden op deze vragen willen we graag met zoveel mogelijk eilanders bedenken. Binnenkort meer hierover dus!

Ook hebben we speciale aandacht voor de jongeren op Vlieland. De wintermaanden kunnen een stille en misschien wel saaie tijd zijn, vooral voor kinderen en jongeren. Het is dan ook belangrijk dat we zorgen voor een leuk en divers aanbod van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en leuke dingen te doen. Een aanbod voor én door jongeren. Ik ben daarom ook heel blij met Gosse, die vanaf deze week de Vliering weer op een aantal momenten in de week open heeft.

Tenslotte zijn we bezig met het verder organiseren van de Vliestroom tot een bruisend en robuust dorpshuis. Steeds meer mensen weten de weg naar de Vliestroom al te vinden en dat is een goede zaak! Met alle gebruikers, van nu en in de toekomst, kijken we naar wat er nodig is om het dorpshuis een plek te laten zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Voordat het volgende seizoen weer losbarst hebben we nog een aantal stille maanden voor de boeg. Een tijd van rust voor velen, voor sommigen ook een beetje een eenzame tijd. Laten we daarom goed naar elkaar om blijven kijken en elkaar blijven ontmoeten.

En heb je een goed idee? Een opmerking of zomaar een gedachte? Laat het dan vooral weten!

Marieke Vellinga
wethouder