Eiland van kunst en cultuur

Eigenlijk is het gek dat de gemeente Vlieland geen kunst- en cultuurbeleid heeft; een eiland dat bol staat van kunst, cultuur en cultuurhistorie, maar geen ideeën en plannen heeft over hoe die rijkdom in stand te houden en te ontwikkelen. Hoe vreemd is dat? Misschien komt het juist door die rijkdom dat we er ogenschijnlijk bijna achteloos mee omgaan, het vanzelfsprekend vinden, of dat we ons vooral druk maken over de economische waarde ervan. Maar kunst, cultuur en cultuurhistorie zijn zoveel meer dan dat laatste.

Om die reden prijs ik mij als wethouder cultuur gelukkig met een gemeenteraad die dit in zijn raadsakkoord heeft onderkend en daar verandering in wil brengen.

Dit jaar is het zover. De voorbereiding en vaststelling van het kunst- en cultuurbeleid staat voor 2024 op de gemeentelijke agenda. En ja, u voelt het al aankomen, ook voor dit onderwerp doen we een beroep op u om mee te denken, ongeacht of u kunstenaar, kunst- en cultuurgenieter, ouder of jongere of kind bent. Ongeacht ook of u van kunst en cultuur houdt, of het allemaal (nog) maar niks vindt. We willen wat van u horen en weten, want we gaan de gemeenteraad voorstellen om ‘kunst en cultuur voor alle mensen’ als hoofdthema van dit beleid te kiezen.

Het gekozen thema betekent dat we de nadruk willen leggen op de verbindende rol van kunst en cultuur in de leefbaarheid en in de kwaliteit van uw leefomgeving. Op welke wijze draagt kunst en cultuur bij aan uw welbevinden en aan wie u bent? Naast de ‘beroepskunst en cultuur’ gaat het dan vooral ook om de amateursector zoals bijvoorbeeld de zangvereniging, maar ook individuele kunstzinnige en creatieve amateurbeoefenaars.

Andere onderwerpen, die iedere eilandbewoner raken zijn de cultuurhistorie en tradities als het opkleden en de indrukwekkende saamhorigheid rond begrafenissen. Het gaat daarbij niet alleen om de traditie zelf, maar ook om de verhalen daarover. Het spreekt voor zich dat kunst en cultuur voor elke leeftijd een item is, van De Jutter tot Boswijk.

Kortom kunst en cultuur raakt ons allemaal, er is geen ontkomen aan!

Roel de Jong