Even voorstellen

Op 31 oktober was het, twee maanden nadat de selectiecommissie had besloten mij als een van uw wethouders voor te dragen, eindelijk zover dat Marieke Vellinga en ik in het nieuwe college konden worden geïnstalleerd. Een mooie start, mede door het unanieme raadsbesluit hierover. Eerdere wethouders waren vrijwel altijd Vlielanders die geen nadere kennismaking nodig hadden, maar dat ligt in mijn (ons) geval als wethouder van buiten wat anders. Mijn naam is Roel de Jong. Samen met mijn vrouw Cobie woon ik in Joure. Onze vier kinderen zijn inmiddels het huis uit en hebben ons verblijd met vier kleinkinderen, die allen staan te popelen om bij mij langs te komen op Vlieland. Een droge opsomming over mijn werkervaring wil ik u besparen. Ik heb zowel in het bedrijfsleven als bij verschillende overheden – als bestuurder en als ambtenaar – gewerkt, met als laatste functie wethouder in de gemeente De Fryske Marren.

Het feit dat ik in Joure blijf wonen laat onverlet dat ik een behoorlijk deel van de week op Vlieland zal zijn, met alle mogelijkheden voor formele en informele contacten met u als bewoners van Vlieland. Schroom vooral niet mij op straat of in het gemeentehuis aan mijn jasje te trekken als u iets aan mij kwijt wilt, of juist iets wilt realiseren. We hebben geen spreekuur op een vast tijdstip, maar willen wel goed bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Voor afspraken is het wel handig om vooraf even contact op te nemen met het bestuurssecretariaat. Ik zie uit naar de gesprekken met u, in het gemeentehuis of daar buiten op een door u voorgestelde locatie. Binnen het college heb ik naast cultuur het grootste deel van de leefomgeving in portefeuille. Op hoofdlijnen zijn dat ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer, vervoer en waterstaat, milieu en duurzaamheid en openbare ruimte. Er is op deze gebieden veel werk te doen en dat lukt alleen als we daar samen de schouders onder zetten. Laten we er samen een mooie bestuursperiode van maken!

Roel de Jong