Na een uitgebreid onderzoek en participatietraject ligt er een concept Programma Wonen. Dit programma moet richting geven aan het beleid op het gebied van volkshuisvesting en woningbouw op Vlieland. Waar willen we in 2030 staan, kan de gemeente voldoende regie voeren om de doelstellingen te realiseren en hoe willen we daar komen?

Op dinsdag 11 juni vanaf 19.30 uur is er in Badhotel Bruin een avond voor bewoners. Er wordt dan een terugkoppeling van de uitkomsten van de inwonersonderzoeken gegeven en een inkijkje in het programma. Het is niet meer bedoeld om inbreng op te halen.

Het Programma Wonen wordt in de raadsvergadering van juli vastgesteld en daarvóór wordt het in de raadscommissie van 17 juni besproken. U kunt tijdens deze raadscommissie nog wel hierover uw mening geven door in te spreken of mee te praten.