Bezoek BES-eilanden aan de Waddeneilanden

Afgelopen week waren bestuurders van de BES-eilanden, Bonaire, St. Eustatius en Saba, voor de tweede maal op bezoek bij de Waddeneilanden. Vorig jaar bezochten zij Schiermonnikoog, dit jaar was de samenkomst met bestuurders van de Waddeneilanden op Ameland.

Het bezoek was georganiseerd door de VNG, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en het ministerie van BZK. Het doel van het bezoek was gedeelde problematiek met elkaar te bespreken en van elkaar te leren.

De BES- eilanden in het Caribisch gebied zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Zij lopen net als de Waddeneilanden tegen specifieke problemen aan op het gebied van onder andere wonen, onderwijs en zorg door het zijn van kleine eilandgemeenschappen. Een Waddeneiland is onvergelijkbaar met een gemeente aan de wal en dat merken we in beleid en regels die vanuit Den Haag onze kant op komen. De vanuit de samenwerking De Waddeneilanden gecoördineerde lobby richting Den Haag sprak de BES-eilanden dan ook erg aan. Ook het realiseren van mogelijkheden om van de wieg tot het graf op het eiland te kunnen blijven wonen had hun interesse.

Het was een waardevol bezoek dat voor genoeg inspiratie en reflectie zorgde aan zowel de kant van de Caribische- als de Waddeneilanden.