Op uitnodiging is van wethouder Roel de Jong is onlangs een vertegenwoordiger van het Wetterskip naar Vlieland gekomen om de wateroverlast te bekijken. Door de hoge grondwaterstanden staan delen van het eiland onder water. De heer Van Maurik, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, bezocht onder andere het sportveld, het lage deel van het nieuwe dorp, het Pad van dertig, het Pad van zes en het eind van de Postweg. 
Naderhand werd van gedachten gewisseld over de situatie op Vlieland en hoe hier in de toekomst mee om te gaan

Als volgende stap wordt op verzoek van de gemeenteraad een bijeenkomst belegd met verschillende partijen op het gebied van het waterbeheer, om te kijken waar de verantwoordelijkheden precies liggen en wat dat betekent voor het toekomstige waterbeheer op Vlieland.