Maandagavond 26 september kwamen er in Badhotel Bruin zo’n 50 belangstellenden bij elkaar om van gedachten te wisselen over de eisen die we zouden willen stellen aan de ruimtelijke kwaliteit van de Dorpsstraat. Door de komst van de Omgevingswet moet de gemeente alle regels voor de fysieke leefomgeving in nieuwe documenten vastleggen. Dit biedt een mooie kans om regels beter op elkaar af te stemmen, te kijken waar regels nog zin hebben en ook of ze beter en eenvoudiger kunnen.

Thema's

Tijdens de avond kwamen de volgende thema’s aan de orde:

  • de uitstraling en het gebruik van de panden in de Dorpsstraat
  • reclameborden, terrassen en andere uitstallingen van winkels en horeca
  • ruimte voor de voetganger

Aan de hand van vragen en stellingen kwam er een levendige discussie op gang. Ondanks dat de stellingen in sommige gevallen nieuwe vragen opriepen, is er toch een duidelijk beeld ontstaan over de wensen en uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit van de Dorpsstraat.

Vervolg

De gemeenteraad heeft op 5 september al over dezelfde thema’s gesproken. Het vervolg is nu dat de gemeente nieuwe kwaliteitsdocumenten gaat opstellen. Dat zal nog enige tijd vergen, omdat die documenten betrekking hebben op het hele eiland en niet alleen op de Dorpsstraat. Gedurende dit proces zullen inwoners en ondernemers nog op verschillende manieren worden uitgenodigd om mee te denken over de inhoud van de documenten.

Enquête

Op dit moment loopt er ook een enquête (externe link)over de ruimtelijke kwaliteit van het hele eiland.

De uitkomsten daarvan zullen ook worden gebruikt bij het opstellen van de documenten. We stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om deze enquête in te vullen. U maakt hiermee ook kans op het winnen van een VVV-cadeaubon van € 50,=.