Een uitvloeisel van de nieuwe Omgevingswet is dat alle regelgeving voor de fysieke leefomgeving opnieuw moet worden vastgesteld. Zo ook voor de omgeving van de Dorpsstraat.

Een goed moment om met zijn allen te bespreken wat we al of niet anders willen. Ondernemers en bewoners van de Dorpsstraat, maar ook de andere inwoners van Vlieland zijn van harte uitgenodigd om hierover te praten tijdens een bijeenkomst ‘Omgevingskwaliteit Dorpsstraat’.

Tijdens de bijeenkomst zal een presentatie worden gegeven over de huidige inrichting van en regelgeving voor de Dorpsstraat. Met vragen en suggesties over hoe het anders zou kunnen. Iedereen krijgt de gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en zijn of haar mening te geven.

De uitkomsten van deze avond zullen worden teruggekoppeld naar de gemeenteraad en zullen worden meegenomen bij het opstellen van het Kwaliteitsdocument (dat de Welstandsnota vervangt) en het Omgevingsplan (dat het Bestemmingsplan vervangt).

U bent van harte welkom op maandag 26 september om 19:30 uur in Badhotel Bruin (inloop vanaf 19:00 uur).

Omdat we graag een inschatting willen maken op hoeveel mensen we moeten rekenen verzoeken wij u om u van tevoren aan te melden via bestuurssecretariaat@vlieland.nl of bel met (0562) 452700.