Bijeenkomst klankbordgroep en jongeren over nieuw toeristisch beleid

Er wordt nieuw toeristisch beleid opgesteld voor Vlieland. Hierbij wordt de gemeente ondersteund door het Bureau voor Ruimte en Vrije tijd. Er zijn de afgelopen tijd een enquête gehouden onder de inwoners van Vlieland en verkennende gesprekken met ondernemers. De uitkomsten werden nu voorgelegd aan een klankbordgroep bestaande uit inwoners en ondernemers van Vlieland, om te kijken of de resultaten werden herkend. De deelnemers konden via post-its aangeven waarom ze het ergens wel of niet mee eens waren of aanvullende ideeën hadden. Hierover werd daarna gediscussieerd.

De eerder gehouden enquête is maar door heel weinig jonge Vlielanders, onder de 35 jaar, ingevuld. Daarom was er ná de bijeenkomst met de klankbordgroep ook nog een bijeenkomst georganiseerd waarvoor jonge Vlielanders waren uitgenodigd. Gelukkig waren er 12 jongeren op de bijeenkomst ingegaan! Het was een leuke en waardevolle bijeenkomst waarvan de uitkomsten ook zeker zullen worden meegenomen in het opstellen van het nieuwe toeristisch beleid.