De Dorpsstraat is niet toegankelijk voor gemotoriseerd vervoer, tenzij hiervoor speciaal een A-ontheffing is afgegeven (aan inwoners of bedrijven op Vlieland) of een T-ontheffing voor bedrijven van de wal die in de Dorpsstraat moeten zijn. Bovendien gelden er van mei tot en met oktober bloktijden. Dat betekent dat ook mét ontheffing er alleen op gezette tijden mag worden gereden in de Dorpsstraat.

Hieronder leest u wanneer welke bloktijden gelden. Als er van ontheffinghouders wordt gesproken wordt bedoeld mensen/bedrijven in het bezit van een A-ontheffing of van een T-ontheffing met toestemming om te rijden in de Dorpsstraat.

Van 1 oktober tot 1 mei

In deze periode gelden er geen bloktijden voor de Dorpsstraat. Wel moet u om door de Dorpsstraat te mogen rijden in het bezit zijn van een A-ontheffing of een T-ontheffing met toestemming voor de Dorpsstraat.

Van 1 mei tot en met 30 juni

De Dorpsstraat is toegankelijk voor ontheffinghouders:​​

 • van 06.30 tot 09.30 uur
 • van 12.00 tot 13.30 uur en
 • van 17.30 tot 19.30 uur

Van 1 juli tot en met 31 augustus

 • van 06.30 tot 09.30 uur en
 • van 17.30 tot 19.30 uur

Van 1 september tot en met 30 september

De Dorpsstraat is toegankelijk voor ontheffinghouders:

 • van 06.30 tot 09.30 uur
 • van 12.00 tot 13.30 uur en
 • van 17.30 tot 19.30 uur

Rijrichting

 • de verplichte rijrichting in de Dorpsstraat is van oost naar west en men dient de kortst mogelijke route te rijden
 • Voor het bereiken van huizen gelegen in de Dorpsstraat genummerd 127 en hoger geldt juist dat deze dienen te worden bereikt via de Dorpsstraat van west naar oost (kortste route). Bij het verlaten geldt wel de route van oost naar west. 

Uitzonderingen

 • de bloktijden gelden niet voor de huisarts
 • de bloktijden gelden niet voor WVG (WMO)-vervoer door taxibedrijven indien het inwoners van Vlieland betreft
 • om een goede doorstroming van het verkeer in de Dorpsstraat tijdens de bloktijden te kunnen garanderen wordt de levering van kelderbier door leverancier Heineken toegestaan na aankomst van de ochtendboot
 • de bloktijden gelden niet voor nutsbedrijven bij storingen en voor hulpdiensten bij calamiteiten
 • in incidentele gevallen kan met toestemming van de gemeente worden afgeweken van de bloktijden, zoals bij verhuizingen of geld- en waardetransporten
 • het is aan de stichting ophaaldienst (drumband) toegestaan om op zaterdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur de drumbandschuur gelegen aan de Dorpsstraat 19 te bevoorraden met gebruik van een gemotoriseerd voertuig, waarbij men de Dorpsstraat weer via de Boereglop dient te verlaten. Tussen deze tijden is het ze toegestaan één maal door de gehele Dorpsstraat te rijden voor het ophalen van oud ijzer en verkoopbare zaken