Home

  • De eerste toewijzingsronde voor de woningen in de Boswijk is inmiddels afgerond.

    Van 9 augustus tot 6 september was het mogelijk voor belangstellenden om in te schrijven voor de eerste…

  • Op 31 mei 2021 is door de gemeenteraad van Vlieland het toewijzingsbeleid voor de Boswijk vastgesteld. U kunt het via DEZE pagina downloaden.

  • Er is weer een nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond de Boswijk, Nieuwsbrief nr 15.

    Lees meer
Meer nieuws
Top