Home

  • Het gaat nu snel met de sloop van de Uiterton! Inmiddels is ook een groot deel van het hoofdgebouw gesloopt... Klik op de titel voor de foto.

  • De sloop van de Uiterton is begonnen. Van de oostvleugel van de Uiterton, de aanleunwoningen, staat nog maar een klein deel overeind. 

    Lees meer
  • Nu de zorgvilla is opgeleverd en alle gebruikers zijn verhuisd is het project Boswijk in een volgende fase terecht gekomen: de sloop van het oude gebouw en het bouwrijp maken van het perceel.

    Lees meer
Meer nieuws
Top