Afgelopen woensdagavond was iedereen uitgenodigd in De Noordwester om mee te denken over hoe we een natuur-educatief centrum voor Vlieland kunnen behouden. Dit naar aanleiding van het bericht dat het bestuur van de Stichting De Noordwester heeft moeten besluiten dat de verbouwplannen niet haalbaar zijn en het daarom ‘de stekker eruit heeft getrokken’.

Dat het veel mensen aan het hart gaat werd duidelijk uit de opkomst: er waren meer dan 80 mensen! Na een inleiding door burgemeester Michiel Schrier en Annemieke Op ’t Hof van Staatsbosbeheer werd er in groepen ‘gebrainstormd’ en de ideeën zijn genoteerd. Een groepje mensen heeft ook aangegeven zich beschikbaar te stellen om hier verder mee aan de slag te gaan.

Was je niet in de gelegenheid om bij deze avond te zijn, maar wil je toch nog graag je idee delen of je aanmelden als vrijwilliger om hier tijd in te steken, dan kun je contact opnemen met de beleidsmedewerker cultuur van de gemeente, Liliane van Randen. Telefoon 06 1596 1743 of e-mail: l.v.randen@vlieland.nl.