Als je als ouder of kind getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kun je via je gemeente hulp krijgen. Brede ondersteuning heet dat. Die hulp is er voor jou (als ouder of kind van een gedupeerde ouder) en je gezin, en hij is er op verschillende gebieden. Zoals zorg, je gezin, werk, financiën en wonen. Hieronder leggen we uit wat brede ondersteuning precies betekent. En ook hoe we er samen voor zorgen dat die hulp precies past bij jouw situatie.

Wat is brede ondersteuning?

Brede ondersteuning is dus hulp. Hulp op allerlei onderdelen van je leven. Welke hulp jij nodig hebt, kunnen we alleen samen bepalen. Dat doen we in een gesprek. We kijken daarin met elkaar waar jij steun bij kunt gebruiken en wat jij nodig hebt. We zorgen er samen voor dat het hulp op maat is.

 • Misschien is die hulp uitleg over zaken die je ingewikkeld vindt. Of hulp bij zaken waar je heel erg tegenop ziet. Bijvoorbeeld zaken op een rijtje zetten en overzicht over je geld en geldzaken krijgen.
 • Het kan ook zijn dat je je ergens zorgen over maakt en je graag wilt dat iemand met je meedenkt. En je de weg wijst naar de juiste hulp. Hulp om je thuissituatie te verbeteren, om werk te vinden, of bij gezondheidsproblemen. De hulp kan voor jou zijn, voor je kinderen of voor het hele gezin.
 • Wanneer je het fijn vindt kan onze medewerker vanuit de gemeente bij gesprekken zijn die je met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebt. Die gesprekken gaan vaak over de beoordeling van je financiële compensatie en schade. Onze medewerker kan ook helpen bij het indienen van je private schulden.
 • Heb je specialistische hulp nodig, zoals van een psycholoog? Dan is het goed om ook dat te bespreken met onze medewerker. Ook daar kunnen we je bij helpen.
 • Soms heb je ook hulp in of rond het huis nodig. Zoals onderhoud dat je eerder niet kon doen door je problemen met de kinderopvangtoeslag. Ook dat kan je met de medewerker bespreken. Samen kijken jullie wat in jouw geval passende hulp is.

Plan van aanpak

De medewerker van de gemeente houdt overzicht over de hulp aan jou en je gezin, en houdt contact om met je te bespreken of alles goed loopt. Ook stellen jullie samen een plan van aanpak op. Hierin staan alle afspraken over de hulp die je krijgt. Je krijgt dit plan ook mee naar huis. Zo kun je nog eens rustig alle afspraken nalezen. Heb je vragen? Dan kun je ook die altijd aan de medewerker stellen!

Met wie heb je contact bij onze gemeente?

Voor onze gemeente werkt een team van medewerkers die veel weten over de toeslagenaffaire en over de hulp die geboden kan worden. Zij hebben al heel veel gesprekken met ouders en kinderen gevoerd en ze weten precies hoe het herstelproces van UHT eruitziet. Ze denken graag met je mee over hoe jouw leven weer op de rit kan komen. En je mag ze alles vragen.

Voor ondersteuning kunnen de gedupeerden van Vlieland terecht bij de Waadhoeke tel: 0517-380357 op werkdagen van 9 tot 17 uur en mailen naar: gebiedsteam@waadhoeke.nl

Wat kunnen we voor je doen?

Veel ouders denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de Spuk een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. En het zorgt soms voor verwarring en teleurstelling. Of boosheid. Per ouder of kind kijken we naar jouw persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken. De Spuk (Specifieke Uitkering) is een speciale beleidsregeling waarmee de rijksoverheid financiële middelen beschikbaar stelt aan gemeenten. Dat geld is bedoeld om alle regelingen in de hersteloperatie uit te kunnen voeren. In dit geval de brede ondersteuning (hulp) aan ouders en kinderen.

De gemeente geeft geen hele inboedels aan ouders. Ook verstrekt de gemeente niet zomaar elektrische fietsen aan het hele gezin van aangemelde of gedupeerde ouders. Wat de gemeente wel doet, is de hulp bieden die nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. In sommige situaties is het dan nodig om bij te springen met spullen. Dan gebeurt dat. Maar dit is geen standaard recht waarop je je als ouder kunt beroepen.

Waar heb je dan wél recht op?

 • Alle aangemelde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp via de brede ondersteuning;
 • Hulp wordt voor iedere ouder en ieder kind op maat gemaakt. Er wordt daarbij gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken. Je gemeente helpt je daarbij ruimhartig
 • Welke hulp voor jou het meest passend is en wordt gegeven, bespreek je met je gemeente. Samen kijk je wat mogelijk is.
 • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die jij samen met je gemeente hebt gemaakt over de hulp die je nodig hebt;
 • Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeende ondersteunend daaraan spullen of middelen verstrekken. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp meer passend.
 • Het geld dat je vanuit UHT hebt gehad als compensatie of als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van welke hulp je nodig hebt voor een nieuwe start;
 • Blijkt na toetsing door UHT dat je volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we je op een andere manier – via het reguliere hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.

Nog even over de Spuk:

Je kunt aan de Spuk geen rechten ontlenen, of een beroep doen op geld of middelen via de Spuk. Alle ouders die zich hebben aangemeld omdat ze mogelijk gedupeerd zijn, hebben recht op brede ondersteuning (hulp) door hun gemeente. Dat staat in de Wet hersteloperatie toeslagen. Die hulp is altijd op maat en de afspraken tussen ouders en de gemeente worden vastgelegd in een het plak van aanpak. De Spuk speelt geen rol bij het bepalen van de hulp die jij of je gezin nodig hebben. Dat bespreek je samen met de gemeente. Wat jij nodig hebt om een nieuwe start te maken, staat daarbij centraal.