Door het werken met een raadsakkoord en twee wethouders van buiten is er behoefte bij de gemeenteraad aan extra overleg in voorbereiding op de besluitvorming. Hiervoor wordt een raadscommissie ingesteld. Ook het inspreekrecht krijgt een plaats in de raadscommissie.

In de raadsvergadering van 11 september werd de Verordening op de raadscommissie gemeente Vlieland 2023 vastgesteld. Als voorzitter van de raadscommissie werden benoemd de raadsleden R.A. Lanting en mevrouw P.A. Hopman.

Ter ondersteuning van de raadsleden mag elke fractie één commissielid benoemen die namens de fractie aan de raadscommissie kan deelnemen.
Op de foto van links naar rechts de commissieleden die op 11 september werden benoemd en beëdigd:
De heer C. Potiek namens Lijst Fier, mevrouw B. Ruigrok namens NLV en mevrouw A.T. Rijlaarsdam namens Lijst Stuivenga.