Waarom de Omgevingswet?

Eén Omgevingswet betekent één loket en één procedure voor het aanvragen van een vergunning. De procedure gaat in de meeste gevallen 8 weken duren. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen. Zo is in één oogopslag duidelijk welke regels op bepaalde locaties gelden en komt er meer ruimte voor ideeën en initiatieven. Denk daarbij aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen et cetera.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner of ondernemer?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt (die van invloed is op de leefomgeving) krijgt te maken met de Omgevingswet. Heeft iemand een idee? Dan toetst de gemeente deze aanvraag aan alle regels. Binnen de regels komt bovendien meer ruimte voor initiatieven van inwoners, ondernemers en anderen. U mag iets vinden van de vergunningaanvraag van de buren, de gemeente of anderen in uw omgeving. Daarbij is het de bedoeling dat een initiatiefnemer zijn of haar buren en mogelijke belanghebbenden goed informeert over en betrekt bij het initiatief. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

De rol van de gemeente verandert

Bij de invoering van de wet gaat de gemeente Vlieland meer adviseren over hoe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Niet alles is mogelijk. De gemeente gaat meer rekening houden met bijvoorbeeld de belangen van andere inwoners, ondernemers en betrokkenen in de nabije omgeving.

Aanvragen via het Omgevingsloket

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.