Op 23 oktober om 19:30 uur wordt de eerste raadscommissie gehouden. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het gemeentehuis. De vergadering wordt ook live uitgezonden, de link hiervoor vindt u onderaan dit artikel.

De raadscommissie is een vergadering waar informatie wordt uitgewisseld, er worden geen besluiten genomen. Als inwoner, ondernemer of organisatie kunt u meepraten in de raadscommissie.

Op 23 oktober wordt er gesproken over bestaanszekerheid, evaluatie ITGWO en de gemeentelijke begroting 2024.

Bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid is een toereikend inkomen, mee kunnen doen in de samenleving, het belang van een goede gezondheid en een veilige stimulerende thuis situatie. Bestaanszekerheid gaat dus verder dan alleen het bieden van maatregelen en ondersteuning op het financiële vlak. Heeft u bijvoorbeeld ideeën over de volgende vraag: Niet iedereen die recht heeft op hulp bij bestaanszekerheid weet de weg te vinden naar ondersteuning. Hoe helpen we Vlielanders die dit nodig hebben om gebruik te maken van het aanbod? Dan nodigen wij u uit om mee te praten met dit onderwerp!

Evaluatie ITGWO
Het college van B&W heeft een voorstel gedaan voor een uitgebreide evaluatie om alle argumenten, feiten en gevoelens, zowel vóór als tegen, goed in beeld te krijgen. In de raadscommissie gaan we het voorgestelde proces bespreken. Heeft u daar ideeën over, dan nodigen wij u uit om mee te praten. Lees de memo die bij dit onderwerp hoort!

Begroting 2024 Gemeente Vlieland
In de begroting 2024 staat wat we volgend jaar willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wat dat mag kosten. Dat is een heel uitgebreid onderwerp. In voorbereiding op het besluit in de raadsvergadering worden in de raadscommissie vooral vragen gesteld. Wilt u over een bepaald onderdeel meepraten, meld u dan aan!

Aanmelden
Wilt u meepraten, meldt u dan aan via griffier@vlieland.nl of telefonisch 06-38739152, dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Geef hierbij aan om welk onderwerp het gaat. Als u deelneemt aan een onderwerp dan zit u bij de commissieleden aan tafel en wordt er een gesprek gevoerd; u kunt informatie, ideeën of uw mening naar voren brengen. Commissieleden kunnen u vragen stellen.

U kunt ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, als u uw zorgen ergens over wilt uitspreken of een idee naar voren wilt brengen. In dat geval krijgt u 5 minuten om uw punt te maken en kunnen commissieleden u vragen stellen of een reactie geven. U kunt niet meer inspreken bij de raadsvergadering.

De vergadering is tevens live te volgen, als u de volgende LINK(externe link) volgt komt u op een pagina met een kalender. Klik op de betreffende datum. Kort voor aanvang van de vergadering verschijnt hier een link naar de uitzending. 

De agenda en informatie over de onderwerpen voor de raadscommissievergadering kunt u HIER(externe link) vinden.