Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke kunnen nog tot en met 31 mei 2024 een Energietoeslag 2023 aanvragen. De Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijging van de energiekosten voor mensen met een laag inkomen. Ruim 4000 inwoners hebben de Energietoeslag al gekregen. Heeft u de toeslag nog niet ontvangen? Dien dan uiterlijk op 31 mei een aanvraag in.  

U kunt de Energietoeslag 2023 nog aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:  

  • U heeft periode december 2023 tot en met mei 2024 nog geen Energietoeslag ontvangen van De Dienst Noardwest Fryslân of een gemeente.  
  • Uw inkomen was in september, oktober, november OF december 2023 lager dan 130% van het sociaal minimum. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag kunt u dat controleren.  
  • U woonde in september, oktober, november of december 2023 in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke. Woonde u ergens anders? Vraag dan bij uw gemeente of u de Energietoeslag kunt ontvangen. 
  • U woonde in september, oktober, november of december 2023 zelfstandig en u betaalde elke maand kosten voor gas en elektriciteit. 

Wilt u een aanvraag indienen of heeft u vragen over de Energietoeslag?  

Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag vindt u meer informatie over de Energietoeslag, de voorwaarden en het aanvraagformulier. Heeft u nog vragen, of heeft u financiële problemen door energiekosten of door andere oorzaken? Neem dan contact op met De Dienst Noardwest Fryslân via contact@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517-380200.