In een openbare zitting van het stembureau van de gemeente Vlieland op maandag 21 maart in de raadzaal van het gemeentehuis is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 14, 15 en 16 maart 2022, bekendgemaakt en vastgesteld.