Bij gladheid worden in eerste instantie alleen de doorgaande routes en knelpunten gestrooid. Ook wordt er rekening mee gehouden dat gladheid op Vlieland meestal maar van korte duur is. ’s Morgens vroeg kan het heel kort even verraderlijk glad zijn, maar bij deze gladheid wordt er dus niet zomaar gestrooid. Voordat de auto inzetklaar is en de route gereden is, dooit het vaak allang weer.

Route gladheidsbestrijding

De vaste route van de gladheidsbestrijding staat hieronder en betreft dus doorgaande wegen. Pas bij aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.

Van de gemeentewerf via

 • Fortweg en
 • Korenmansweg naar
 • Havenweg
 • Dorpsstraat
 • Willem de Vlaminghweg
 • Lutinelaan tot het politiebureau
 • lus bij de Jutter
 • Rozenbottelweg
 • De Blinker
 • lus Boswijk
 • Willem de Vlaminghweg tot de kolk
 • Molenglop
 • Boerenglop
 • Kampweg vanaf Havenweg, inclusief lus Ankerplaats
 • Badweg, inclusief lus Seeduyn
 • Postweg
 • Havenweg langs tankstation
 • via Fortweg naar
 • gemeentewerf, Heliplatform.

Naast deze vaste route is er aandacht voor:

 • de verharde opgang van het voetpad en het schelpenpad van de Willem de Vlaminghweg naar de Duinwijck en in het verlengde daarvan het Rijk IJzeszglop naar de Dorpsstraat
 • de voetgangerstrappen van De Blinkerd naar de Helmweg en de Bremweg
 • de helling Armhuis – Willem de Vlaminghweg
 • de ingang van de Vliestroom
 • het pad achter de seniorenwoningen in de Berkenlaan
 • de voetpaden en trappen in de Boswijk

Na het strooien moet het zout eerst een tijdje inwerken. Het gestrooide zout heeft enig autoverkeer nodig om goed te werken. Waar weinig of geen autoverkeer rijdt, werkt het zout bij vorst bijna niet. Direct na het strooien is het dus nog een tijdje verraderlijk glad en kan het op sommige stukken glad blijven. 

Dus blijf alert en voorzichtig!