Na de jaarlijkse inspectie van de glijbaan van het zwembad is gebleken dat deze, om letsel te voorkomen, niet meer gebruikt kan worden. Op basis van de inspectie en het onderhoud die vorig jaar zijn uitgevoerd lag dit niet in de verwachting, volgens het bedrijf dat de glijbaan inspecteert. Weer een onverwachte tegenvaller dus. Gelukkig heeft het zwembad inmiddels haar deuren al wel weer geopend en kan er weer gezwommen worden. 

Ondanks dat de glijbaan dertig jaar oud is komt deze vervelende tegenvaller toch onverwacht. Samen met Flidunen gaat de gemeente Vlieland kijken wat er nu het beste kan gebeuren. Vervanging van de glijbaan is een dure aangelegenheid. Het geeft des te meer aan dat planvorming over de toekomst van het zwembad nodig is.