Onder groen tuinafval wordt verstaan: alles wat u in de tuin knipt of snoeit van bomen, hagen, struiken en ander plantmateriaal. Grond, plaggen en zand horen hier niet bij.

Halen

Tuinafval wordt elke derde dinsdag van de maand gratis opgehaald. U hoeft uw tuinafval niet op te geven, de auto rijdt een vaste route. Inwoners van de gemeente buiten het dorp moeten hun groenafval wel aanmelden. 

Aanmelden tuinafval buiten het dorp

Per huishouden mag maximaal 1 m3 worden aangeboden. Takken moeten goed gebundeld zijn. Zet het zodanig aan de weg, dat de vrachtauto met knijper er goed bij kan.

Brengen

U kunt uw tuinafval gratis brengen naar de Milieustraat. Takken worden apart ingezameld. Voor bedrijven geldt het vastgestelde tarief.

Bladkorven

Elke herfst worden bladkorven in de wijken geplaatst. Hierin kunt u het afgewaaide blad kwijt. In de bladkorven mag geen normaal tuinafval; dit blijft haken in de mazen van de korven en de vrachtauto kan de korven dan niet goed legen.

Snoeiafval zomerhuizenterrein

Snoeiafval afkomstig van recreatiewoningen buiten het dorp kan worden gedeponeerd bij de daarvoor ingericht plekken bij de ondergrondse afvalcontainers langs de Kampweg. Dit geldt alleen voor particulier gebruik, niet voor bedrijven.