Onder grof huishoudelijk afval vallen bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels. Oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval (hout, puin, dakbedekking, vlakglas etcetera) vallen NIET onder grof huishoudelijk afval.

Halen

Het aangemelde grof huishoudelijk afval wordt elke eerste dinsdag van de maand opgehaald. Meld uw grof huishoudelijk afval tenminste één werkdag voor de ophaaldag aan.

Aanmelden grof vuil 

Per huishouden mag maximaal 1 m3 worden aangeboden. Zet uw afval zodanig aan de weg, dat de vrachtauto met knijper er goed bij kan. Bundel uw afval zo veel mogelijk.

Brengen

Spullen die nog in redelijke staat verkeren, zoals oude meubels en andere huisraad kunt u ook brengen of laten halen door de ophaaldienst Vlieland. Het brengen naar de Milieustraat is voor huishoudens gratis, voor bedrijven geldt het vastgestelde tarief.