In het kader van het nieuw op te stellen Programma Wonen werd er maandagavond een gesprek gevoerd met jongeren en jong volwassenen van Vlieland. Er waren live meer dan 20 jonge eilanders aanwezig in de raadzaal en nog eens 9 online via de Teams-verbinding.

Door medewerkers van bureau Sweco, dat voor de gemeente het Programma Wonen op gaat stellen, werden de meningen en ideeën van de jongeren opgehaald aan de hand van een aantal thema's. Zo werd er gesproken over alternatieve woonvormen als tijdelijke oplossing voor het tekort aan woningen, welke locaties geschikt zouden zijn voor woningbouw, het gebruik van openbare ruimte voor parkeerplaatsen tegenover de behoefte aan ruimte voor woningbouw en welke mogelijkheden er zijn om koopwoningen binnen het bereik van starters beschikbaar te kunnen krijgen.

Wethouder Roel de Jong legde aan het einde van de avond uit dat er niet pas nádat het nieuwe Programma Wonen er ligt (halverwege 2024) begonnen wordt met het werken aan oplossingen voor de woningnood, er wordt natuurlijk nú al nagedacht over en gewerkt aan mogelijkheden om zoveel mogelijk inwoners aan een woning te helpen.

De grote opkomst voor dit gesprek was een duidelijk signaal hoe belangrijk een eigen volwaardige woonruimte is voor de jonge mensen die hun leven op Vlieland (verder) willen opbouwen.