Het strand is afgesloten tussen de strandovergang bij de jachthaven en de Fortweg. Dat dat niet voor niets is mag duidelijk zijn, er heeft als gevolg van de zandsuppletie oeverval plaatsgevonden. Oeverval wil zeggen dat een deel van het strand bezwijkt en in de stroomgeul verdwijnt. 

De situatie is ter plaatse dan ook levensgevaarlijk. Houd daar rekening mee en kom niet op het afgezette gedeelte van het strand!