Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid op hun eiland te verbeteren, kunnen tot en met 2 februari 2023 subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns.  Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen.

Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen komen voor de subsidie. Denk aan projecten op het gebied van cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Het gaat om ideeën die de leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) is een open en toegankelijke subsidieregeling met weinig regels. De regeling geldt voor de gehele provincie, voor alle regio’s. Kijk voor meer informatie en voor hulp bij het indienen van een aanvraag op de website van het Iepen Mienskipfûns(externe link)

De adviseurs van Streekwurk helpen je graag verder!