Bouw- en sloopafval wat vrij komt bij kleine verbouwingen aan woning of schuur kan op de Milieustraat worden afgegeven. Schoon puin en hout worden apart ingezameld. Het inleveren voor huishoudens is gratis, voor bedrijven geldt het vastgestelde tarief.

Bouw- en sloopafval mogen niet in de huishoudelijke container.

Boedel en huisraad, zoals oude tapijten en tuinmeubilair, vallen onder de categorie grof huishoudelijk afval.