De procedure voor de toewijzing van de sociale-huurwoningen op Vlieland is vastgelegd in de Huisvestingsverordening gemeente Vlieland 2020. 

U kunt de Huisvestingsverordening gemeente Vlieland 2020 hieronder downloaden.