Wat is het?

Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

Hulp nodig?

 • Maak een afspraak met met de WMO-consulente. U kunt hiervoor contact opnemen met het gebiedsteam van Waadhoeke via tel.  0517 - 380 357 of per mail: gebiedsteam@waadhoeke.nl.

Hoe werkt het?

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
 • Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
 • Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met:
  • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
  • een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u de hulp zelf inhuurt
 • De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt.

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente heeft 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil geven.
 • Daarna kunt u een aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.

Meer informatie?

Gemeente Vlieland heeft afspraken over huishoudelijke hulp met de KwadrantGroep. U kunt bij hen terecht om (noodzakelijke) huishoudelijke hulp te regelen. 

 • KwadrantGroep, telefoon: (088) 512 00 00 of e-mail: info@kwadrantgroep.nl